# خدایا_دوستت_دارم

تنها تو را دارم

گـــــاهی نـــــه گریـــــه آرامت می کنــــد و نـــــــــــه خنــــــــده نــــــــه فریـــــــــاد آرامــت می کنــــــــد نـــــــه سکــــــــوت آنجـــــاست کـــــه بـــا چشمانی خیس ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید