منو ببخش خدا

میخواستم بابت هر گناهی شمعی روشن کنم

سوختنش را ببینم و جهنم را یاداور شوم

اما گناهانم انقدر زیاد بودند که ترسیدم

ترسیدم دنیا را به اتش بکشم!

خدایـــــــــــــا

بابت هرشبی که بی شکر سر بر بالین گذاشتم

بابت هر صبحی که بی سلام به تو اغاز کردم

بابت لحظات شادی که به یادت نبودم

بابت هر دلی که شکستم

بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبتش دادم

بابت هر گره که به دستم کور شد و مقصر تو را دانستم

 منو ببخش خـــــــــــدا

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
منا

متن زیبایی بودمریم خانم .[گل][گل][گل] ماهی سرشارازبرکت ورحمت وعباذت های پذیرفثه شذه برایت آرزومندم ای سبک بال دردعای سحرت هرگزازیادنبرمن جامانده بسی محتاجم.

منا

متن زیبایی بودمریم خانم .[گل][گل][گل] ماهی سرشارازبرکت ورحمت وعباذت های پذیرفثه شذه برایت آرزومندم ای سبک بال دردعای سحرت هرگزازیادنبرمن جامانده بسی محتاجم.