خطا از من است، می دانم. از من که سالهاست گفته ام "ایاک نعبد"، اما به دیگران هم دلسپرده ام. از من که سالهاست گفته ام " ایاک نستعین" ، اما به دیگران هم تکیه کرده ام. اما رهایم نکن... بیش از همیشه دلتنگم... به اندازه ی تمام روزهای نبودنم..."

/ 4 نظر / 14 بازدید
زهرا

خدایا دوستت دارم

نجمه

هرلحظه با خدا حرف میزنم آرام میشوم

رویا

تمام راها روامتحان کردم به آرامش نرسیدم به نصیحت یکی ازدوستانم نماز روشروع کردم آرامشی که الان دارم هیچوقت نداشتم خدایاازت ممنونم

رویا

تمام راها روامتحان کردم به آرامش نرسیدم به نصیحت یکی ازدوستانم نماز روشروع کردم آرامشی که الان دارم هیچوقت نداشتم خدایاازت ممنونم