توبه..

خدایا

  آمده ام آشتی

 با پایی که در چاله گناه آسیب دیده و با دسته گلی به نام توبه و پشیمانی

و عصایی در زیر بغل به نام دعا و مناجات

 و مویی که در آسیاب زندگی سفیده شده 

آری بنده فراری ات بازگشته...

/ 0 نظر / 15 بازدید