تنها تو را دارم

گـــــاهی
نـــــه گریـــــه آرامت می کنــــد و
 نـــــــــــه خنــــــــده
نــــــــه
فریـــــــــاد آرامــت می کنــــــــد
نـــــــه
سکــــــــوت
آنجـــــاست
کـــــه بـــا چشمانی خیس
رو بـــه آسمـــــان می کنی و می گویی
خدایــــــــــــــا .......
تنهـــــا  تو را دارم
تنهـــــــایم  مگذار

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
ghazal

نیمی از دلم را عشق فراگرفته و نیم دیگرش را شعر اما تو نه عشق را می شناسی و نه شعر را از پشت تمام پنجره های باز و بسته جستجویت می کنم اما همیشه در دلم هستی!y sar bezan