با تمام وجود گناه کردم و در تکرار آن اصرار . . .
اما نه نعمتش را از من گرفت و نه گناهانم را فاش کرد !
اگر اطاعتش کنم چه میکند .....؟

/ 0 نظر / 11 بازدید