خدا گوید:
تو ای زیباتر از خورشید زیبایم
تو ای والاترین مهمان دنیایم
تو ای انســــان !
بدان همواره آغوش من باز است
شروع کن ...
یک قدم با تو
تمام گامهای مانده اش با من ...

/ 2 نظر / 18 بازدید
محمد

" حكمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست.بلكه امتحان ریشه هاست... "[گل][گل]

سهیل

خدایایک مرگ به توبدهکارم وهزاران آرزوازتو طلبکار.....یاطلبم رابده یااینکه من طلبم رابه تو بدهم.