فقر

فقر ، چیزی را نداشتن است

ولی آن چیز پول نیست. . . غذا و طلا نیست

فقر گرسنگی نیست

فقر عریانی هم نیست

فقر همان" گرد و خاک "است

که روی " کتاب آسمانی " مان در  قفسه ی کتاب می نشیند

 


/ 0 نظر / 16 بازدید