بالم شکســــــته بود و هوایـــــــی نداشتم.....ازدســت روزگار رهایـــی نداشـــتم.......

بیهوده نیســـت عاشــــق «گنبد طلـــاشدن ».....مشهـــــــــد اگر نبـــــــود ک جایـــی نداشتــــم.....

دردم زیاد بـــود و دوایی نداشــــتم .......گفتــــم مــــــگر ٌامـــــام رضـــــا(ع) ٌچاره ای کنــــد....

ای وای اگــــــرامام رضــــــایی نداشتـــــم....

/ 0 نظر / 21 بازدید