خـــــــدا ....

بدان که هیچ گاه دور از نظر خدا نیستی..پس بنگر که چگونه ای ...

بالم شکســــــته بود و هوایـــــــی نداشتم.....ازدســت روزگار رهایـــی نداشـــتم....... بیهوده نیســـت عاشــــق «گنبد طلـــاشدن ».....مشهـــــــــد اگر نبـــــــود ک جایـــی نداشتــــم..... دردم زیاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید
خرداد 95
1 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
30 پست
خرداد 93
49 پست